Chapter 102 : Radical Retropubic and Perineal Prostatectomy

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
430500
0
120
block

What is the arterial blood supply to the prostate?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


430501
0
120
none
430502
0
120
none
430503
0
120
none
430504
0
120
none
430505
0
120
none
430506
0
120
none
430507
0
120
none
430508
0
120
none
430509
0
120
none
430510
0
120
none
430511
0
120
none
430512
0
120
none
430513
0
120
none
430514
0
120
none