Chapter 097 : Ultrasonography and Biopsy of the Prostate

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
430436
0
120
block

Prostatic corpora amylacea are:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


430437
0
120
none
430438
0
120
none
430439
0
120
none
430440
0
120
none
430441
0
120
none
430442
0
120
none
430443
0
120
none
430444
0
120
none
430445
0
120
none
430446
0
120
none
430447
0
120
none
430448
0
120
none
430449
0
120
none