Chapter 083 : Surgery for Bladder Cancer

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
430125
0
120
block

Which of the following statements regarding the arterial supply to the bladder is TRUE?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


430126
0
120
none
430127
0
120
none
430128
0
120
none
430129
0
120
none
430130
0
120
none
430131
0
120
none
430132
0
120
none
430133
0
120
none
430134
0
120
none
430135
0
120
none
430136
0
120
none
430137
0
120
none
430138
0
120
none
430139
0
120
none