Chapter 01 - Investments: Background and Issues

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
88271
0
120
block

1. Financial assets represent _____ of total assets of U.S. households.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)