Čeština

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
446378
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

lyrická báseň o 2x4veršových a 2x3veršových slok (strof) spojených společnými rýmy

sonet

Czy to prawda?

446380
0
60
none