CCNA 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
181256
0
120
block

Refer to the exhibit. Which action will be successful?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


181195
0
120
none
181196
0
120
none
181197
0
120
none
181198
0
120
none
181199
0
120
none
181200
0
120
none
181201
0
120
none
181202
0
120
none
181203
0
120
none
181204
0
120
none