Case 30: A man who could not speak

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
149541
0
120
block

Which part of the cerebellum receives spinal input from the whole body ?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


149487
0
120
none