Cardiovascular physiology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
183993
0
30
block

Preload is equivalent to

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
183995
0
30
none
184552
0
120
none
184554
0
120
none