C9010-022

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
116699
0
120
block

The system administrator ran the following command to backup his image repository, but nothing was backed up to the file. Why?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)