Business formulas

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
50802
0
45
block

What is profit?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
50803
0
30
none
50804
0
30
none
50805
0
40
none
50806
0
60
none
50807
0
40
none
50809
0
60
none
50810
0
30
none
50811
0
40
none
50812
0
130
none