Body Language 1.1 Brains.

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
28721
0
180
block

Match the text blocks.

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Skin

Ears

Eyes

Nose

Tongue

Text Needed!

Kliknij i przeciągnij

Smell

Feel

Sight

Needed!

Sound

Taste


28722
0
180
none
28723
0
180
none
28724
0
180
none
28725
0
180
none