Body and health

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
488735
0
60
block

..... often causes a painful swelling of the glands in the neck.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)












488736
0
60
none
488737
0
180
none
488738
0
60
none
488739
0
60
none
488740
0
60
none
488741
0
60
none
488742
0
60
none
488743
0
180
none
488744
0
180
none
488745
0
180
none