Blood

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
87927
0
120
block

The primary source of RBCs in the adult human being is the bone marrow in the shafts of the long bones.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)