BIO 1.1.3

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
627968
0
60
block

In eukaryotes, the genome can be found in the nucleus of almost every cell.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
645888
0
60
none
627969
0
60
none
627970
0
60
none
645890
0
60
none
627971
0
60
none
645891
0
60
none
627972
0
60
none
627973
0
60
none
627974
0
60
none
645894
0
60
none
627975
0
60
none
627976
0
60
none
627979
0
60
none
627980
0
60
none