Basic Computer

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
608203
0
240
block

fill in the blanks

Wypełnij puste pola  

(0/0)111011 base2 is equal to: