Base Ten Exponents

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
300131
0
120
block

10^0 is equal to what?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)