Atıcılıq imtahan 1 tam hazır

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
357926
0
120
block

33.Tərkiblərindən asılı olaraq partlayıcı maddələr neçə hissəyə ayrılır?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


357927
0
120
none
357929
0
120
none
357930
0
120
none
357932
0
120
none
357934
0
120
none
357936
0
120
none
357938
0
120
none
357941
0
120
none
357944
0
120
none
357946
0
120
none
358462
0
120
none
358463
0
120
none
357968
0
120
none
357969
0
120
none