AP questions

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
398132
0
120
block

Which of the following best defines Carl Sauer’s concept of cultural landscape?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)