Chapter 11: ANOVA pt 1

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
604779
0
120
block

What is alpha in an analysis of variance?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


604769
0
120
none
604775
0
150
none
604768
0
150
none
604770
0
90
none
604777
0
210
none
604772
0
150
none
604774
0
90
none
604778
0
120
none
604804
0
90
none
604803
0
210
none
604807
0
300
none
604808
0
120
none