Anglo Saxon England

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
143279
0
60
block

What date did Harald Hadrada and Tostig Godwinson arrive in England?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
143280
0
120
none
143284
0
180
none
143285
0
120
none
143286
0
120
none
143287
0
180
none
143288
0
120
none
143289
0
120
none