Anes_16

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
602465
0
60
block

After drug-eluting stent (DES) implantation, when is the earliest time you can to discontinue clopidogrel for elective surgery?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


36204
0
60
none