Anatomy

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
61884
0
120
block

Motion is caused by an ___ signal, sent from the ___ to the ___.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)