AIRFRAME

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
587327
0
60
block

(8013) Glue deterioration in wood aircraft structure is indicated

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


587328
0
60
none
587329
0
60
none
587330
0
60
none
587331
0
60
none
587332
0
60
none
587333
0
60
none
587334
0
60
none
587335
0
60
none
587337
0
60
none
587338
0
60
none
587340
0
60
none
587343
0
60
none
587345
0
60
none
587346
0
60
none