Airfield and runway inspections

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
213926
0
300
block

Which of the following describes the airfield lighting term 'REILS'

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


213927
0
120
none
213928
0
120
none
213929
0
120
none
213930
0
120
none
213931
0
120
none
213932
0
120
none
213933
0
120
none
213934
0
120
none
213935
0
120
none