Activity Ratios

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
33483
0
30
block

current assets/current liabilities

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
33484
0
30
none
33485
0
30
none
33487
0
30
none
33488
0
30
none
33491
0
30
none
33493
0
30
none