Engels BLC1 - B2

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
105018
0
180
block

Match English acids with Dutch zuren

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

citric acid

tartaric acid

sulfuric acid

nitric acid

ethanoic acid

hydrogen chloride

sodium hydroxide

potassium hydroxide

calcium hydroxide

Kliknij i przeciągnij

kaliumhydroxide

azijnzuur

natriumhydroxide

waterstof chloride

salpeterzuur

calcium hydroxide

zwavelzuur

wijnsteenzuur

citroenzuur