Аbout the main UN

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
426303
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

The successor of which organization was the UN?

League of Nations

Czy to prawda?

426304
0
120
none