5)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
307733
0
120
block

რა ვადაში ნადგურდება მხარდამჭერთა სიები?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
307734
0
120
none
307735
0
120
none
307736
0
120
none
307737
0
120
none
307738
0
120
none
307739
0
120
none
307740
0
120
none
307741
0
120
none
307742
0
120
none
307744
0
120
none
307745
0
120
none
307746
0
120
none
307747
0
120
none
307748
0
120
none