5 Points of Table Interaction

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
98088
0
120
block

When greeting a table - what acronym do we use to help remember what to do?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


98089
0
120
none
98090
0
120
none