12 Angry Men

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
307481
0
120
block

Stage directions may describe all of the following EXCEPT?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
307482
0
120
none
307483
0
120
none
307484
0
120
none
307485
0
120
none
307486
0
120
none
307487
0
120
none
307488
0
120
none
307480
0
300
none