10.01.18

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
357120
0
180
block

Match the text blocks.

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)




Dopasuj tekst

proteasom

uszkodzenie DNA

MPF

cyklosom

polimeraza DNA

Kliknij i przeciągnij

PCNA

ubikwityna

p53

cyklina B

APC


357121
0
180
none
357106
0
180
none
357107
0
180
none
357108
0
180
none
357109
0
180
none
357110
0
180
none
357111
0
180
none
357112
0
180
none
357113
0
180
none
357114
0
180
none
357115
0
180
none
357116
0
180
none
357117
0
180
none
357118
0
180
none