1.1.1. Hello

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
164261
0
120
block

[Sally]: ____________. My name is Sally.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
164262
0
120
none