หลักภาษาไทย

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
210724
0
40
block

ข้อใดบ้างคือไตรยางค์

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
210725
0
20
none
210726
0
40
none
210727
0
40
none