Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Uitgang

Vraag 1 of 1

  Tijd Over


0
98857
0
90
block

Ayon sa batas na ito, ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas.

Selecteer de juiste antwoorden  

(0/0)
98858
0
90
none
98859
0
90
none
98860
0
90
none
98861
0
90
none
98862
0
90
none
98863
0
90
none
98864
0
90
none
98865
0
90
none
98866
0
90
none
98867
0
90
none
98868
0
90
none
98869
0
90
none
98870
0
90
none
98871
0
90
none