hfst 1 (414)

Uitgang

Vraag 1 of 1

  Tijd Over


0
121858
0
120
block

Druk op de kaart om deze om te draaien.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Heb je het goed gedaan?

121859
0
120
none