Com som a l'Escola? El test sobre el Pla d'Igualtat

Uitgang

Vraag 1 of 1

  Tijd Over


0
314510
0
300
block

Què és un Pla intern d'Igualtat?

Selecteer de juiste antwoorden  

(0/0)


314511
0
300
none
315881
0
300
none
315882
0
300
none
315883
0
300
none
315884
0
300
none
315885
0
120
none
315886
0
300
none
315887
0
300
none
328275
0
300
none