Topic 4

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
376321
0
120
block

Tekan kad untuk membukanya.

What is an acid?

An acid is a substance that forms aqueous solutions with a pH of less than 7. Acids form H+ ions in water.

Adakah anda betul?

376322
0
120
none