time tables quiz

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0 [{"id":33162,"quiz_id":"3042","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 11:40:31","updated_at":"2016-02-14 11:45:07","questionName":"9 times 5","questionTimeSeconds":"35","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":33160,"quiz_id":"3042","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 11:38:59","updated_at":"2016-02-14 11:45:07","questionName":"what is 8 times 2","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":33161,"quiz_id":"3042","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 11:39:40","updated_at":"2016-02-14 11:45:07","questionName":"5 times 5","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":33159,"quiz_id":"3042","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 11:37:34","updated_at":"2016-02-14 11:45:07","questionName":"what is 2 times 5","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":33163,"quiz_id":"3042","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 11:44:27","updated_at":"2016-02-14 11:45:07","questionName":"4 times 2","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
33162
0
35
block

9 times 5

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)


33160
0
25
none
33161
0
15
none
33159
0
20
none
33163
0
20
none