Theories of Management

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
471957
0
60
block

Tekan kad untuk membukanya.

Types of Models

Rational Goals Models Internal Process Models Human Relations Models Open System Models

Adakah anda betul?

471958
0
60
none
471962
0
60
none
471964
0
60
none