Τα μέρη του υπολογιστή

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
399268
0
120
block

Ποια από τα παρακάτω μέρη του υπολογιστή ανήκουν στις συσκευές εισόδου;

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)