Subatomic Particles

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0 [{"id":559173,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:29:26","updated_at":"2018-09-03 22:29:26","questionName":"Proton Location","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559175,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:29:51","updated_at":"2018-09-03 22:29:51","questionName":"Neutron Location","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559170,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:28:28","updated_at":"2018-09-03 22:28:28","questionName":"Proton Size","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559172,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:29:10","updated_at":"2018-09-03 22:29:10","questionName":"Electron Size","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559176,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:30:12","updated_at":"2018-09-03 22:30:12","questionName":"Electron Location","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559177,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:30:23","updated_at":"2018-09-03 22:30:23","questionName":"Proton Role","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559171,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:28:56","updated_at":"2018-09-03 22:28:56","questionName":"Neutron Size","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559169,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:28:12","updated_at":"2018-09-03 22:28:12","questionName":"Neutron Charge","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559168,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:27:58","updated_at":"2018-09-03 22:27:58","questionName":"Electron Charge","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559178,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:30:48","updated_at":"2018-09-03 22:30:48","questionName":"Electron Role","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559179,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:31:07","updated_at":"2018-09-03 22:31:07","questionName":"Neutron Role","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":559167,"quiz_id":"27292","answer_id":null,"answerType_id":"4","created_at":"2018-09-03 22:27:42","updated_at":"2018-09-03 22:27:42","questionName":"Proton Charge","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
559173
0
60
block

Tekan kad untuk membukanya.

Proton Location

Nucleus

Adakah anda betul?

559175
0
60
none
559170
0
60
none
559172
0
60
none
559176
0
60
none
559177
0
60
none
559171
0
60
none
559169
0
60
none
559168
0
60
none
559178
0
60
none
559179
0
60
none
559167
0
60
none