SOC 1.1.1

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
604217
0
60
block

Who coined the term "Role Set"

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)
590650
0
60
none
604986
0
60
none
604988
0
60
none
604989
0
60
none
590654
0
60
none
604991
0
60
none
604992
0
60
none
590657
0
60
none
604993
0
60
none
604994
0
60
none
604995
0
60
none
604231
0
60
none
604999
0
60
none
604232
0
60
none