Resource and technology

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
124849
0
120
block

Match the following career with technology required

Padankan teks (klik dan seret)   

(0/0)
Padankan teks itu

Secretary

Teacher

Receptionist

Klik dan seret

Telephone

Multimedia projector

Computer system