Quiz Bahan Menyerap Air dan Kalis Air

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
79926
0
120
block

Mengapakah span semakin berat apabila ia dimasukkan ke dalam air

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)


79927
0
120
none