True or False questions and match the columns

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
596704
0
60
block

This is a sphere

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)


596706
0
60
none
596707
0
60
none
596708
0
60
none
596709
0
60
none
596710
0
60
none
596711
0
60
none
596712
0
60
none
596713
0
60
none
596714
0
60
none
594073
0
180
none