Periodization

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
48445
0
120
block

Select three purposes of periodizing a training programme

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)


48446
0
120
none
48447
0
120
none
48448
0
120
none
48449
0
120
none
48451
0
120
none
48452
0
120
none
48453
0
120
none
48454
0
120
none
48455
0
120
none
48456
0
120
none