PENUKARAN UNIT:PANJANG, JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
423194
0
120
block

Padankan dengan betul.

Padankan teks (klik dan seret)   

(0/0)
Padankan teks itu

1 m

1 l

1 kg

Klik dan seret

1 000 kg

1 000 ml

100cm


423196
0
180
none
423204
0
120
none
423208
0
120
none
423211
0
120
none
423213
0
120
none
423220
0
120
none
423222
0
120
none
423225
0
120
none
423227
0
120
none
423230
0
120
none