Numbers 0-10 (2B p2-4)

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
485050
0
60
block

Match the following pairs:

Padankan teks (klik dan seret)   

(0/0)
Padankan teks itu

Klik dan seret

10

9

6

3

2

7

0

4

8

5

1