New words (2A p26 28)

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
485059
0
100
block

Match the following pairs:

Padankan teks (klik dan seret)   

(0/0)
Padankan teks itu

朋 友

小學生

我有一个 好 朋 友

他 叫 田 力

他 是 小学生

Klik dan seret

xiao xue sheng; primary school student

Wǒ yǒu yīgè hǎo péngyǒu; I have a one good friend.

shi; be

tā; she

ta shi xiao xue sheng; he is a primary school student.

tā; he

peng you; friend

ta jiao tian li; He is called Tian Li.