Musical instruments

Keluar

Soalan 1 of 1

  Waktu Kiri


0
90735
0
120
block

True or False; an electric guitar has strings.

Pilih Jawapan yang Betul  

(0/0)
90829
0
120
none
90739
0
120
none
90736
0
120
none
90831
0
120
none